سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
حساب کاربری

یا

91012008034

صفحه نخست – عمومی 3

//kalatbazar.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003449.jpg
//kalatbazar.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003445.jpg
//kalatbazar.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003443.jpg
//kalatbazar.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003570.jpg

#content-widget-0c7caf442f44684462e42bea2cb5c332 .progress-bar{
background-color: #ef5661;
}

#content-widget-header-0c7caf442f44684462e42bea2cb5c332 a.archive ,#content-widget-0c7caf442f44684462e42bea2cb5c332 .carousel-indicators li.active{
background-color: #ef5661;
}
#content-widget-0c7caf442f44684462e42bea2cb5c332 .product-info .static-title span, #content-widget-0c7caf442f44684462e42bea2cb5c332 .product-info .box-title span,#content-widget-0c7caf442f44684462e42bea2cb5c332 a:hover, #content-widget-0c7caf442f44684462e42bea2cb5c332 .product-info .feature-daels-price, #content-widget-0c7caf442f44684462e42bea2cb5c332 .product-info .footer-sec .finished{
color: #ef5661;
}
#content-widget-0c7caf442f44684462e42bea2cb5c332 .carousel-indicators li::before{
border-color: transparent #ef5661 transparent transparent;
}
#content-widget-0c7caf442f44684462e42bea2cb5c332 .carousel-inner .carousel-item .discount-percent{
background-color: #ef5661;
}

//kalatbazar.com/wp-content/uploads/2019/06/1000004578-1.jpg
//kalatbazar.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003503.jpg
//kalatbazar.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003498.jpg

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول