سبد خرید
0
سبد خرید خالی است.
حساب کاربری

یا

91012008034

صفحه نخست – عمومی 2

پیشنهاد لحظه ای

.style-2 #content-widget-header-4b4ad64aff73e9b10981930ef0704142, #content-widget-header-4b4ad64aff73e9b10981930ef0704142 a.archive , #content-widget-4b4ad64aff73e9b10981930ef0704142 .more .btn-primary{
background-color: #00bfd6;
}

#content-widget-4b4ad64aff73e9b10981930ef0704142 a:hover, #content-widget-4b4ad64aff73e9b10981930ef0704142 .owl-item .price ins, #content-widget-4b4ad64aff73e9b10981930ef0704142 .owl-item .price, #content-widget-4b4ad64aff73e9b10981930ef0704142 .owl-item .price span.amount{
color: #00bfd6;
}

#content-widget-header-1b378e467ed8d573c503f519baafa113 a.archive, .content-widget.slider-2 .carousel-indicators li.active {
background-color: #00bfd6;
}

پیشنهاد های شگفت انگیز

#content-widget-3632e3fa5bb8987578f5459648c5f7bb .progress-bar {
background-color: #00bfd6;
}

#content-widget-3632e3fa5bb8987578f5459648c5f7bb .cls-3 {
fill: #00bfd6;
}

#content-widget-3632e3fa5bb8987578f5459648c5f7bb .negarshop-countdown .countdown-section:last-of-type:before {
background: #00bfd6;
}

#content-widget-3632e3fa5bb8987578f5459648c5f7bb .negarshop-countdown .countdown-section:last-of-type {
color: #00bfd6;
}

#content-widget-header-3632e3fa5bb8987578f5459648c5f7bb a.archive, #content-widget-3632e3fa5bb8987578f5459648c5f7bb .carousel-indicators li.active {
background-color: #00bfd6;
}

#content-widget-3632e3fa5bb8987578f5459648c5f7bb .product-info .static-title span, #content-widget-3632e3fa5bb8987578f5459648c5f7bb .product-info .box-title span, #content-widget-3632e3fa5bb8987578f5459648c5f7bb a:hover, #content-widget-3632e3fa5bb8987578f5459648c5f7bb .product-info .feature-daels-price, #content-widget-3632e3fa5bb8987578f5459648c5f7bb .product-info .footer-sec .finished {
color: #00bfd6;
}

#content-widget-3632e3fa5bb8987578f5459648c5f7bb .carousel-indicators li::before {
border-color: transparent #00bfd6 transparent transparent;
}

#content-widget-3632e3fa5bb8987578f5459648c5f7bb .carousel-inner .carousel-item .discount-percent {
background-color: #00bfd6;
}

//kalatbazar.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003456.jpg
//kalatbazar.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003547.jpg
//kalatbazar.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003322.jpg
//kalatbazar.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003463.png
//kalatbazar.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003513.jpg


جدیدترین مقالات
آخرین اخبار وبلاگ


#content-widget-057860397908e0ff46c1d66efa2ac9a5 .icon{
color: #777;
background-color: #ddd;
}
#content-widget-057860397908e0ff46c1d66efa2ac9a5 .title h6{
color: #666666;
}
#content-widget-057860397908e0ff46c1d66efa2ac9a5 .subtitle span{
color: #777;
}

#content-widget-header-4a1a104cc3cd5fea6be6dc0f29b817ef a.archive {
background-color: #00bfd6;
}

#content-widget-4a1a104cc3cd5fea6be6dc0f29b817ef article.item figcaption time {
background-color: #00bfd6;
}

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول